Siliring Qudrat atau Siliring Nafsu

| April 30, 2010

Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang berkata (Imam Ali) Sebelum melangkah ataupun mengambil kebijakan dari sebuah perkataan, dari mana pun asalnya, cermati dengan arif dan bijak apakah ia siliring qudrat atau siliring nafsu (ronijamal.com)