TENTANG OTAK

| August 23, 2012

Otak adalah jendelanya hati. Bila jendelanya sempit (otaknya cupet), maka cahaya (NYA) yg masuk ke hati jadi sedikit. Hati gelapnya (hati sanubari) yang lebih dominan. Njalari jagadnya pribadi (dada) mudah jibeg, jenuh, frustasi, gelap mata, mudah terbawa emosi, egois, mudah katut siliring nafsu, dst-dsb. Tanpa disadari, setan iblis pun sangat mudah ikut nimbrung di dalam […]

KUIZ PENCIPTAAN ADAM

| August 10, 2012

ANDAI Nabi Adam itu tdk diturunkan, ada apa (yang akan terjadi) dengan kita sekarang?

MEMETIK HIKMAH KEMATIAN

| August 7, 2012

Mati yang selamat (ilaa Rabbiha nadhiroh) menurut standarnya Tuhan (dicontohkan pada/melalui Rasulullah) adalah : Jasad bosok, hati ngadam, roh sirno, rasa kembali pada Dzat Yang Maha Kuasa   Yaa Rabb, mohon bimbing dan jadikan aku pinter/cerdas mati, sebagaimana matinya para kekasih dan utusan-Mu. Mohon ambahkan aku dalam kalimat: mutu qabla anta muutu (mati sak njeroning […]