BIJAK MENGATASI MASALAH

| July 24, 2010

Masalah, semua orang pasti mengalami. Baik yang skalanya ringan, sedang, maupun yang berat. Yang dimaksud masalah disini biasanya adalah perkara-perkara yang sifatnya tidak menyenangkan (menyusahkan). Namun ada masalah lain yang sifatnya justru menyenangkan. Ini pun masalah juga. Banyak yang tidak menyadari kalau ia sebenarnya sangat berbahaya. Sama bahayanya dengan masalah yang tidak menyenangkan (menyusahkan). Konkritnya, […]