PAGEBLUK

| March 28, 2020

Menyimak mencermati data sejarah, negara kita, negara lain, juga kerajaan-kerajaan jaman dulu, pernah dilanda pagebluk (wabah penyakit, epidemi). Semisal Eropa pada tahun 1350 yang menewaskan sepertiga penduduknya. Juga penduduk Banten pada tahun 1625 yang menewaskan hingga sepertiga penduduknya. Secara logika, adanya pagebluk tersebut mesti diikhtiari penangkal solusinya. Tidak mungkin kiranya bila memilih mati konyol tanpa […]