TUNJUKKAN JALAN YANG LURUS?

| November 2, 2020

Masalah :Napa niku sik dikarêpkédongané sik mungêl:“Ihdinas siraatal mustaqiem”niku Mas…???nyadhong duka mênawisêratané lêpat ?? (Apa yang dimaksud dari ungkapan doa “ihdinas siraatal mustaqiem” itu Mas…??Mohon maaf bila penulisannya salah) —+++—–+++—–+++—–+++—–+++—-