IMAM KITA SIAPA?

| April 15, 2020

Boleh bertanya bapak? Bab sholat. Sewaktu kita sholat, kita diminta untuk memperhatikan selalu naik turunnya nafas, maksudnya gimana? Saya juga sering diingatkan untuk tidak salah menghadapa kiblat dan berimam. Sesungguhnya kiblat kita dan imam kita disaat sholat dimana dan siapa inggih..? ==================================== Maksud naik turunnya nafas saat sholat adalah nafas yang masuk dan keluar dibarengi […]